Lepší svět 2023

Globus podpoří zdraví ve společnosti částkou 2 250 000 Kč.

Globus pro Lepší svět

V sedmém ročníku charitativního projektu Globus Lepší svět opět věnuje každý z hypermarketů Globus finanční dar organizacím ve své blízkosti. Cílem je podpořit zdraví lidí, o které se starají nemocnice, školy či veřejně prospěšná centra zdravotních a sociálních služeb. Na budování jejich projektů putuje od hypermarketů Globus 2 250 000 korun.

Program Globus Lepší svět založily hypermarkety Globus před sedmi lety se záměrem pravidelné podpory projektů organizací, které pomáhají zlepšit život lidí nemocných, hendikepovaných, seniorů a jinak znevýhodněných. Od letoška si dává program za cíl podporu péče a zdraví ve společnosti.

Jaké konkrétní projekty hypermarkety v programu Globus Lepší svět letos podpořily:

Globus Ostrava

Domov pod Vinnou horou (75 000 Kč na pravidelnou canisterapii v domově se zvláštním režimem), Dětský ranč Hlučín z.s. (75 000 Kč na výstavbu vodní dráhy jako součást dětského hřiště pro děti s hendikepem a sníženou pohyblivostí – invalidní vozík) 

Globus Opava

Domov Bílá Opava (60 000 Kč na pořízení transportního lehátka do domova pro seniory), Elim Opava, o.p.s. (45 000 Kč na asistované kontakty – odborné metody práce na podporu psychického zdraví v rodinách, především dětí), Psychiatrická nemocnice v Opavě, služba následné péče (45 000 Kč na vybudování snoezelenu v hale Služby následné péči Psychiatrické nemocnice v Opavě). 

Globus Havířov

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (75 000 Kč na projekt „Herních prvků pro klienty denního stacionáře MIKADO“ – pořízení Betonového ping-pongového stolu a setu Člověče nezlob se nebo šachy), ADAM – autistické děti a my, z.s. (75 000 Kč na terapeutické aktivity pro děti s autismem – víkendové pobyty na chatě Severka a ve Pstruží, příměstský tábor, odborné terapeutické služby psychologa a volnočasových aktivit)   

Globus Olomouc

SKUP BCM Olomouc – Centrum sportovní přípravy dětí a mládeže (100 000 Kč na projekt celoroční práce s dětmi ve věku 6–12 let v Olomouci a okolí Centra sportovní přípravy dětí a mládeže – sportovní kempy, příměstský sportovní tábor, noc v tělocvičně, pravidelná všeobecně pohybová příprava dětí, olomoucká školní liga, výlety za dobrodružstvím, cyklotoulky a inline toulky), TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. (50 000 Kč na Rekondiční pobyt pro uživatele s těžkým postižením zraku v nepříznivé sociální situaci – víkendový pobyt, tréning dovedností s asistenty, lekce jógy)  

Globus České Budějovice

Charita České Budějovice (150 000 Kč na finanční pomoc dvěma malým handicapovaným chlapcům, kde jim příspěvek pomůže financovat rehabilitace, terapie, zdravotní pomůcky, fyzioterapie, léčebný pobyt) 

Globus Karlovy Vary Jenišov

Asociace záchranný kruh, z. s. (150 000 Kč na zajištění a realizaci preventivně vzdělávacích aktivit v rámci simulačního vzdělávacího centra Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu v Karlových Varech. Dále pak na zajištění a realizaci akce pro širokou veřejnost s názvem Den záchranářů, která se uskuteční dne 17.6.2023)  

Globus Brno

Hospic sv. Alžběty o.p.s. (150 000 Kč na pořízení polohovacího lůžka a sprchovacího hydraulického lehátka) 

Globus Chomutov

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov (150 000 Kč na dovybavení stropního zvedacího systému další učebny. Globus tak navazuje na dar a spolupráci z loňského roku) 

Globus Praha Černý Most

HEWER, z.s. (150 000 Kč na zajišťování služeb osobní asistence v domácím prostředí seniorů v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků) 

Globus Praha Zličín

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (100 000 Kč na vybavení pomůckami speciální terapeuticko-relaxační místnost Snoezelen, ve které se skrze zážitky stimulují dětem s postižením všechny smysly), Arcidiecézní charita Praha (50 000 Kč na vzdělávání týkající se zdraví v nově vznikajícím komunitním centru Arcidiecézní charity) 

Globus Praha Čakovice

Nadace Bona (150 000 Kč na revitalizace dětského hřiště pro aktivní trávení volného času v rámci projektu Psychosociální sítě) 

Globus Liberec

Nemocnice Liberec – (150 000 Kč na pořízení léčebného pohybového přístroje THERA TRAINER)

Globus Ústí nad Labem

Centrum pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích (75 000 Kč na provoz CPNRP– odborného poradenství, odlehčovací služby, vzdělávací a rozvojové programy pro mládež, sociálně aktivizační služba a doučování), Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (75 000 Kč na obnovu zdravotnického vybavení, revitalizace prostor hospice) 

Globus Pardubice

Klokánek Pardubice (75 000 Kč na školní i mimoškolní aktivity, vybavení do zařízení, ale i potřebné léky, lékařský materiál či zdravotní pomůcky, včetně např. dioptrických brýlí či zdravotní obuvi), SVÍTÁNÍ (75 000 Kč na vybavení multismyslové místnosti, která terapeuticky prospívá žákům s kombinovaným postižením) 

Globus Plzeň Chotíkov

Sdružení občanů Exodus, z. s. (75 000 Kč na opravy prostor pro jejich potřeby, které již nesplňují požadované normy), Hospic sv. Lazara (75 000 Kč na pořízení pomůcek, renovace lůžek a prostředí)

 

Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít naglobus.cz

Globus Brno

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Praha Zličín

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Praha-Čakovice

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Trmice

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Plzeň-Chotíkov

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Pardubice

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus České Budějovice

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Praha-Černý Most

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Havířov

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Chomutov

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Ostrava

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Opava

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Olomouc

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Liberec

Bohužel nenašli jsme žádné články

Globus Karlovy Vary-Jenišov

Bohužel nenašli jsme žádné články