Trmice

17 článků

Prázdninová škola hrou aneb bádání pod širým nebem

Prázdninová škola hrou pro děti z Růžodolu a okolí nabízí zábavné a hravé procvičování školního učiva v praxi. Cílem je, aby děti formou zážitkové pedagogiky prohlubovaly a upevňovaly své znalosti s radostí a vnitřní motivací. Jako nástroje využijeme bádání, pokusy, dramatické a zábavné hry, kvízy, soutěže i vaření. Součástí bude také sport, tvoření, zahradničení a výlety do přírody. Škola je určena pro děti 1. st. ZŠ a bude probíhat v týdenních turnusech (8:00-16:00) v komunitní zahradě Narnie se zázemím budovy SVČ. O děti budou pečovat vedoucí SVČ Narnie za spolupráce odborných asistentů. Strava a pitný režim zajištěny. Na konci každého turnusu proběhne zahradní slavnost s prezentací výstavy „Děti rodičům“.
Zobrazit článek

Nečekáme až pomůže někdo jiný

Náš projekt Dobrocentra a krizového callcentra se ujal hned od začátku, když jsme organizovali šití roušek, nosili nákupy seniorům a lidem v karanténě či izolaci, uklízeli v domácnostech nebo venčili psy. Našim klientům jsme pomáhali také řešit zdravotní problémy a zajišťovali jsme pro ně psychosociální podporu po telefonu. Na podzim jsme zaškolili dobrovolníky pro pomoc v sociálních a zdravotních službách, věnujeme se preventivnímu testování, pomáháme v očkovacím centru a nadále pečujeme o každého, kdo to potřebuje. Získané finance by nám umožnili pomáhat potřebným ještě více.
Zobrazit článek

S D.R.A.Kem v korunách stromů

Cílem projektu je zvýšit enviromentální povědomí u osob se zdravotním postižením i široké veřejnosti. Věříme, že díky nově nabytím vědomostem lidé zlepší svůj přístup k přírodě a prostředí, ve kterém žijí. Získané finance bychom využili na vybudování bezbariérového stanoviště v korunách stromů, dvou naučných stezek, dvou laviček pro seniory, na umístění ptačích budek a na výrobu čtyř hmyzích hotelů včetně jejich instalace.
Zobrazit článek

Komunitní kavárnička

Projekt Komunitní kavárnička je místem neformálního setkávání hendikepovaných dětí se zdravými, kdy se navíc zapojují také tvořivé ruce a tím vzniká prostor pro vzájemný respekt a inspiraci. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak bylo možné ojedinělým způsobem propojit kreativitu a vzdělávání v restaurační oblasti těch, kteří by k sobě jinak hledali cestu velmi obtížně.
Zobrazit článek

Letní pobyty pro děti z pěstounských rodin

Projekt Letní tábory pro děti z pěstounských rodin myslí na ty děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči a jejichž začlenění do běžné společnosti je z různých důvodů složitější. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zorganizovat tři táborové turnusy, každý pro 18 dětí v doprovodu pěti vedoucích a jednoho zdravotníka. Letní tábory jsou ostrovem radosti i zkouškou samostatnosti dětí, které na startu svého života přišly o tu největší oporu – vlastní rodiče.
Zobrazit článek

Komunitní zahrada v Narnii

Projekt Komunitní zahrada v Narnii je příkladem přirozené komunity lidí, kteří společně o zahradu v Narnii pečují, pěstují zde plodiny, předávají si zkušenosti nebo odpočívají. Senioři tu působí na děti, dospělí na své stárnoucí rodiče a společně tak tvoří to, co je vidět a co má smysl. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by zahrada v Narnii získala prostředky na další zvelebování i práci generací, které spolu dříve tvořily přirozenou rodinnou komunitu.
Zobrazit článek

POHYBEM K POHODĚ

Cílem projektu Pohybem k pohodě je umožnit předškolním dětem ze sídliště Františkov v Liberci uspokojit přirozenou potřebu pohybu i přes bariéru bezpečnostních předpisů. Lanový park umožní lezení, houpání, přitahování, nácvik rovnováhy a odvahy dětem do 3 do 6 let za dohledu učitelek i rodičů. Dopadovou plochou je obyčejný trávník, údržba je tak díky velmi kvalitním materiálům minimální. Dosavadní vybavení bylo pořízeno z darů od rodičů.
Zobrazit článek
1 z 2