Trmice

16 článků

Globus Karlovy Vary věnuje Asociaci záchranný kruh 150 000 korun

Globus Karlovy Vary Jenišov věnuje Asociaci záchranný kruh, z. s. 150 000 korun na zajištění a realizaci preventivně vzdělávacích aktivit v rámci simulačního vzdělávacího centra Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu v Karlových Varech. Dále pak bude finanční dar použit na zajištění a realizaci akce pro širokou veřejnost s názvem Den záchranářů, která se uskuteční v červnu letošního roku.
Zobrazit článek

Vybavení centra pro děti s postižením

Denní centrum Žirafa, z.s. je sociální služba ambulantního typu s řádnou registrací. Sociální služba je určena dětem (uživatelům) s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a uživatelé s PAS (porucha autistického spektra). Věk uživatelů dle registrace od 1 roka do 26 let. Výrazně větší část uživatelů jsou děti s PAS. V současné době poskytujeme sociální službu 30 uživatelům. Jako jedna z mála sociálních služeb pro děti v kraji poskytujeme vlastní dopravu ráno a odpoledne. Děti dopravujeme z různých míst Karlovarského kraje od Chebu až po Květnovou. Denně najezdíme cca 230 km. Našim klientům zajišťujeme i povinné školní vzdělávání ve speciálních třídách, které jsou součástí sociální služby.
Zobrazit článek

Revitalizace terapeutické zahrady pro osoby s demencí

Týdenní stacionář ve Staré roli je certifikované pracoviště České alzheimerovské společnosti, kde pečujeme o lidi s různými formami demence. V minulých letech se nám díky projektům podařilo vybudovat terapeutickou zahradu. Nyní bychom rádi do zahrady přidali několik dalších terapeutických prvků na podporu smyslů. Pro naše klienty je velice důležité pobývat v přírodě, potkávat se se svými blízkými a to je v této nelehké době naším prioritním posláním. Takto upravená zahrada bude sloužit k relaxaci klientů a jejich rodinných příslušníků.
Zobrazit článek

Ochrana nevyléčitelné nemocných a seniorů

V rámci poskytování služeb hospicové a paliativní péče na Chebsku a Sokolovsku se nyní, v době koronavirové pandemie, zaměřujeme na ochranu zdraví našich klientů, tedy nevyléčitelně nemocných a podporu poskytujeme i široké veřejnosti s důrazem na zajištění ochranných pomůcek a poskytování rozšířeného odborného poradenství, které se zaměřuje na praktické postupy, jak se v této době chovat a chránit. Sociální pracovnice je nápomocna při řešení různých neobvyklých situací, které se nyní v životě lidí vyskytují (převozy nemocných do jiných, vzdálených nemocnici, vyřizování pozůstalostních záležitostí, zprostředkování kontaktu mezi rodinnými příslušníky, orientace v dávkovém systému a současných nařízeních vlády).
Zobrazit článek

Pohádková zahrada

Projekt Pohádková zahrada usiluje o oživení zahrady v centru města, aby přivedla jeho obyvatele blíže přírodě, půdě i sobě navzájem. Myšlenka vznikající při waldorfské dětské skupině a mateřském centru míří k odpovědnosti za životní prostředí kolem nás. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by do zahrady mohly být vysázeny staré krajové a regionální odrůdy a tím došlo k jejich navrácení do místní přírody. Jako v pohádce by se pak mohli cítit všichni návštěvníci, vnímající přírodu všemi smysly v proměnách a rytmu roku.
Zobrazit článek

Pomůcky pro umírající na Chebsku a Sokolovsku

Projekt Pomůcky pro umírající neslibuje uzdravení, ale důstojný a respektovaný odchod ze života těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Jejich přání umřít doma nedokáže současný zdravotnický systém vyslyšet, proto je zapotřebí hospicové péče. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tato zařízení získala dostatek kvalitních kompenzačních pomůcek, které si pacienti a jejich rodiny půjčují. Zájem i potřeby pacientů převyšují možnosti hospicu, a tak nelze čekat na schválení pomůcek od pojišťoven.
Zobrazit článek

Záchranná stanice volně žijících živočichů

Projekt Záchranná stanice volně žijících živočichů myslí nejen na zvířata, ale také na lidi, kteří mohou s nemocnými volně žijícími zvířaty přijít do styku. Každý rok potřebují pomoc dvě stovky poraněných zvířat, pro které funguje tato stanice jako první pomoc či nemocnice. Pro lidskou společnost v okolí je důležitá i odchytová služba, fungující 24/7. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by stanice získala další prostředky na svůj provoz a zvířata větší šanci na uzdravení a návrat do volné přírody.
Zobrazit článek

Pojďte se potkávat v altánu v Chráněném bistru na Kozodoji

Projekt je koncipován tak, aby byl otevřený široké veřejnosti a podpořil místní komunitu. Poskytne příjemné zázemí všem osobám bez rozdílu. Zároveň zlepší podmínky návštěvníkům Kozodoje, z.s a cyklostezky, kteří budou mít kde pobýt i při nepřízni počasí. Projekt podpoří mezigenerační setkávání, komunitní život a budování vztahu k přírodě. Altán z eko materiálů rozšíří principy a poslání Kozodoje.
Zobrazit článek
1 z 2