Trmice

32 článků

Farmaření pro děti s poruchou autistického spektra

Rádi bychom pro děti s poruchou autistického spektra, ale i pro jejich sourozence a rodiče připravili farmářský kroužek. Kroužek se uskuteční každou sobotu na Statku modrého jednorožce, kde také sídlí náš spolek, a bude probírat pod dohledem odborných asistentů a koordinátora. V rámci kroužku si děti osvojí farmaření a budou v přímém kontaktu s koňmi, králíky a slepičkami, o které se naučí také pečovat. Díky farmářskému kroužku si děti vybudují vztah ke zvířatům a naučí se trpělivosti a respektu vůči nim, což následně využijí v i běžném životě. V souvislosti se zapojením sourozenců a občas i rodičů dojde rovněž k upevnění rodinných vztahů.
Zobrazit článek

Zahradní altán a posezení pro klienty

V zahradě denního stacionáře MIKADO bychom rádi pro naše klienty vybudovali dřevěný altán s posezením. Toto nově vytvořené místo jim poskytne prostor pro je jejich oblíbené aktivity, které budou moci díky tomu realizovat ve venkovním prostředí zahrady, a také jim poslouží pro společné trávení času při posezení a grilování. Mezi naše klienty patří osoby s mentálním, popřípadě kombinovaným postižením ve věku od 19 do 70 let.
Zobrazit článek

Zábavné cvičení pro děti s postižením

V rámci našeho projektu bychom chtěli podpořit děti s neurologickým onemocněním, které nemají pohybové a intelektuální schopnosti jako jejich zdraví vrstevníci. Pro zlepšení svého stavu musí děti denně rehabilitovat, a proto je našim cílem jim tyto náročné rehabilitace zpříjemnit novými pomůckami ke stimulaci zraku, hmatu, sluchu a rozvoji motorických schopností. Zábavné rehabilitační pomůcky zvýší zájem dětí o cvičení a zlepší jim náladu.
Zobrazit článek

Vraťme děti do pohybu

Projekt Voltiže Duha, z.s. je zaměřen na zdravé i handicapované děti, které kvůli koronavirové pandemii neměly v posledním roce možnost rozvíjet se v oblasti zdravého životního stylu. Cílem našeho projektu je vzít děti na týdenní soustředění v přírodě, kde se budou věnovat pohybu na čerstvém vzduchu, a vrátit je zpět do kolektivu. Děti posílí celé své tělo a naučí se sestavy cviků voltiže, tedy gymnastiky a tance na koni. Pokud to bude možné, rádi bychom na soustředění zajistili také dva koně, nebo alespoň cvičební barel, na kterém by si děti cviky mohly vyzkoušet.
Zobrazit článek

Terapeutické skupiny pro děti s autismem v korona krizi

Děti a mládež s autismem velice hluboce zasáhla protiepidemická opatření. Jako následek izolace se u nich častěji objevují pocity úzkosti, beznaděje, strachu a celkově se zhoršují jejich vztahy s okolím. Cílem našeho projektu je vytvořit terapeutické skupiny pro děti s autismem a zajistit pro ně bezpečný prostor s odborným vedením, kde mohou otevřeně sdílet své pocity, obavy a strachy. Pomůžeme jim najít a rozvinout taktiky, jak zvládat stresové situace, a nabídneme jim také možnost individuálních konzultací s terapeutem.
Zobrazit článek

Když odcházejí dříve, než by měly

Existují situace, které nikdo z nás nechce zažít, ani o nich nechce přemýšlet, ale přesto se dějí. Dětské umírání patří mezi jedno z největších tabu ve společnosti. Cílem našeho projektu je zvýšit zájem společnosti o toto téma a odstranit komunikační bariéry, které okolo dětského umírání panují. Proto bychom rádi vytvořili seriál 5 rozhovorů s konkrétními lidmi, kteří tyto chvíle zažili nebo se jich aktuálně týkají, a zveřejnili ho v mediálním prostoru.
Zobrazit článek

Hřiště pro RADOST

Projekt Hřiště pro RADOST může přinést skutečnou radost obyvatelům denního stacionáře Paprsek a Dětské skupiny Pampeliška v Třinci. Hřiště by mělo sloužit každý den od brzkého rána až do večera a také během víkendových akcí. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by na hřišti přibyla houpačka ptačí hnízdo WOOD, červené klobouky i malý lanový park či laminátová skluzavka.
Zobrazit článek

TZ Šance dětem 2019

Projekt Turistická základna Šance dětem 2019 připravuje pro děti z průmyslového Ostravska táborové pobyty uprostřed beskydských lesů a na čerstvém vzduchu tak, aby si budovaly svůj vztah k přírodě i dovednosti nutné pro táborový život. Základna Šance však potřebuje po letech užívání řadu oprav, z nichž nejdůležitější jsou podlahy, stěny a stropy na základně. Nejhorší je situace v jídelně a klubovně, proto s pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by bylo možné tyto nezbytné opravy stihnout ještě do letních prázdnin. Cílem je zvýšit bezpečnost objektu a udělat z něj znovu hezké místo pro prázdninové dobrodružství. Všechny práce na základně by byly provedeny bez nároku na mzdu.
Zobrazit článek
1 z 3