Trmice

17 článků

Globus Olomouc věnuje Centru sportovní přípravy dětí a mládeže 100 000 korun

Globus Olomouc věnuje Centru sportovní přípravy dětí a mládeže 100 000 korun na projekt celoroční práce s dětmi ve věku 6 až 12 let v Olomouci a okolí. Půjde o sportovní kempy, příměstský sportovní tábor, noc v tělocvičně, pravidelnou všeobecně pohybovou přípravu dětí, olomouckou školní ligu, výlety za dobrodružstvím či lyžováním, cyklotoulky a inline toulky.
Zobrazit článek

Terapie pomáhají

Současná situace je pro soustu lidí zatěžkávací zkouškou a pro mnohé z nich je kontakt s terapeutem jedinou možností, jak bezpečně mluvit o svých pocitech a hledat cesty ke změně svého chování. Kapacita našeho P-centra však neodpovídá tomu, kolik lidí by naši podporu potřebovalo. Proto bychom rádi pro naše klienty vybudovali novou terapeutickou místnost, která bude pomáhat například dětem, jež mají problémy s on-line výukou nebo trpí úzkostmi, ale i rodinám, jejíž členové neunesli aktuální situaci a propadli alkoholu nebo jiným návykovým látkám a nyní hledají cestu ven ze své závislosti.
Zobrazit článek

Dechová pomůcka pro Slané děti v Olomouci

Pro pacienty s cystickou fibrózou (CF) bychom rádi pořídili do Centra pro léčbu CF ve Fakultní nemocnici Olomouc velmi účinný přístroj Simeox na odstranění hlenů z plic. V Česku je v současnosti jen 12 těchto přístrojů a olomoucké centrum je posledním zařízením na léčbu CF, které Simeox nevlastní. Tento přístroj pomáhá velmi efektivně zkvalitnit dechovou fyzioterapii, snižuje počty hospitalizací a u dětí působí i preventivně. CF je nevyléčitelné onemocnění postihující zejména dýchají ústrojí. Průměrný věk pacientů s CF v Česku je 26 let. Díky kvalitní péči a každodenním inhalacím lze zlepšit kvalitu a délku života pacientů.
Zobrazit článek

Nevidíme, ale naše práce vidět je.

V rámci sociálního podniku Ergones nabízíme osobám se zrakovým postižením pracovní zázemí, ve kterém mohou rozvíjet své schopnosti, znalosti i samostatnost a uplatnit se na trhu práce. V důsledku koronavirové pandemie, vládních opatření a poklesu zakázek bychom museli počet zaměstnanců omezit. Získané finance by nám však pomohly pracovní místa pro lidi se zrakovým postižením udržet a tuto náročnou situaci překonat.
Zobrazit článek

Otevřeno všem! Bariéry pryč!

Projekt Otevřeno všem – bariéry pryč! se věnuje prevenci šikany dětí a mládeže, rizikům virtuálního světa nebo zkušenostem s návykovými látkami. Děti docházejí do P-centra. Právě školní týmy společně s učiteli a jejich asistenty jsou nejčastějšími návštěvníky P-centra, které spolek provozuje. V současné době se sem však nemohou dostat děti a mladí s handicapem, protože tu není bezbariérový vstup ani odpovídající úprava sociálního zařízení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by P-centrum mohlo podporovat opravdu všechny děti a naučit je zvládat a řešit problémové situace, tvořit si vlastní názor, zvýšit sebedůvěru a schopnost odolat tlaku vrstevníků. Ročně do Centra primární prevence přijde více než 3000 olomouckých dětí.
Zobrazit článek

Dětské hřiště SOS Kompas

Projekt Dětské hřiště SOS Kompas je zaměřen na rodiny ve složité sociální i materiální situaci, kdy hrozí narušení rodinných vztahů nebo dokonce odebrání dětí. Organizace SOS Dětské vesničky pracuje s těmito rodinami v jejich přirozeném prostředí, kde se členové rodiny cítí bezpečně. Dalším velmi vhodným místem pro setkávání by mohlo být nové dětské hřiště, vybudované za podpory veřejnosti a projektu Globus Lepší svět. Stabilizace ohrožených rodin je prvořadou ochranou dětí, které tak mohou i přes nepříznivý osud zůstat se svými rodiči.
Zobrazit článek

Ženy, hlavu vzhůru - nebuďte s ní samy!

Projekt Ženy, hlavu vzhůru - nebuďte s ní samy! zprostředkovává psychologickou podporu a individuální pomoc nejen ženám s onkologickým onemocněním, ale také jejich rodinám a blízkým. Pokud se obrátí na Mamma centrum, najdou zde komunitu lidí s podobným příběhem. Sdílení pocitů a zkušeností s vážnou nemoci je mnohdy nejdůležitějším momentem na cestě k uzdravení. Mamma HELP centrum tak do značné míry supluje odbornou pomoc psychologů, která není vždy dostupná.
Zobrazit článek

Šance na úspěch

Projekt stojí na vzájemné pomoci. Děti se školními obtížemi mohou v životě skončit jako neúspěšní, nebo naopak s malou a včasnou pomocí mohou rozvinout svůj potenciál. Do této pomoci jsou zapojeni dobrovolníci, kteří děti doučují. Dětem se tak kromě odborníků z P-centra věnují také mámy již odrostlých dětí, babičky, ale i manažeři firem nebo studenti. Pomůžou dětem zlepšit si slovní zásobu, rozvíjet různé zájmy a dohnat látku ze školy. Děti si tak v rámci doučování zlepšují školní výsledky a celkový vztah ke škole.
Zobrazit článek
1 z 2