Trmice

18 článků

Klienty z tísně a úzkosti ANIMA s GLOBUSEM snáze vyprostí!

Tento projekt podpoří a upevní psychický stav klientů sociálních služeb ANIMA VIVA v klidném, bezpečném a motivujícím prostředí, aby nemuseli být hospitalizováni a izolováni od svých rodin. Projekt umožní našim klientům pravidelně využívat profesionální péči odborných pracovníků s důrazem na zklidnění, podporu a stabilizaci psychického zdraví s využitím multisenzorické místnosti při sociálně rehabilitačních aktivitách a dovybavením potřebného mobiliáře služby. Také bychom rádi v sociální poradně zútulnili místnost pro psychologickou a psychoterapeutickou podporu klientů.
Zobrazit článek

Klub malých zahradníků

Cílem projektu je realizace zahradnického kroužku při NZDM–Klubu Modrá kočka v Opavě. Kroužek se zaměřuje na aktivity spojené se základem enviromentální výchovy je určen dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, jež si kroužky nemohou dovolit. Naučí děti, jak zodpovědně přistupovat ke zlepšení kvality životního prostředí i vlastního života. Součástí našeho projektu je Kroužek malých zahradníků, ve kterém se budou děti scházet 2x měsíčně během celého roku a naučí se, jak chránit přírodu a třídit odpad, ale získají také povědomí o pěstování rostlin, kompostování, chovatelství apod. Projekt taktéž zahrnuje dvě enviromentální vzdělávací akce pro MŠ, velké úklidy parků v Opavě a návštěvy zahradnictví v opavském regionu.
Zobrazit článek

Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy

Projekt Kavárna se zahradou chce propojit dva odlišné světy – zdravých a duševně nemocných lidí a vytvořit tak místo pro setkávání i příjemně strávený volný čas. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by kavárna v příjemné zahradě byla také pracovní příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří se mohou stoprocentně uplatnit pouze na chráněném trhu práce. Rozkvetlé keře a byliny v zahradě by byly také vhodným terapeutickým prostředím pro tyto klienty.
Zobrazit článek

Řeka Opava, životodárná tepna města

Projekt Řeka Opava, životadárná tepna města oslavuje řeku, která dala Opavě jméno. Její břehy však nejsou pro město dobrou vizitkou, potřebují pravidelnou revitalizaci. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné o řeku a její okolí pravidelně pečovat, a to nejen ze břehu, ale i z vodní hladiny. Nákup lodí a pravidelná údržba řeky by navíc podtrhla spolupráci a přátelství s polskými skauty, kteří by se do čištění Opavy také rádi zapojili.
Zobrazit článek

Farma Strahovice

Projekt Farma Strahovice dává naději lidem bez přístřeší, kteří se i přes kritickou životní situaci snaží pracovat. Podporuje vznik pracovních míst a formou osvěty ve školních i rodinných zařízeních osvětlují pravidla prevence proti sociálnímu vyloučení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zvýšit bezpečnost a dostupnost farmy pro návštěvníky, kteří sem přijedou třeba v rámci rodinného výletu na kole. Projekt chce také podpořit podnikání nabídkou lokálních potravin.
Zobrazit článek
1 z 2