Trmice

18 článků

Dobročinné a fundraisingové týdenní setkávání - Týden pro hospic

Projekt Hospicové péče sv. Kleofáše je zaměřen na osvětu v oblasti paliativní péče v jihočeském regionu. Týden pro hospic organizujeme již poosmé a jedná se o sedm dní plných setkávání, besed, výstavy, koncertu, divadla i benefičního cvičení a běhu, jejichž cílem je, aby se o umírání mluvilo a bylo bráno jako běžná součást života. Čím více jsou lidé o naší službě informováni, tím snazší je pro ně rozhodování v tak citlivé a podstatné fázi života. Z našich zkušeností víme, že pokud se takové doprovázení na sklonku života podaří, mohou z něj čerpat i další generace.
Zobrazit článek

Zajištění provozu sportovního zařízení 1.CZP JČ, z.s.

Tento projekt je zaměřen na zajištění nezbytných nákladů na každodenní provoz českobudějovické bezbariérové sportovní haly o rozloze 600 m2 a budovy sociálního zázemí o rozloze 360 m2, které slouží osobám se zrakovým, tělesným, intelektuálním a kombinovaným postižením všech věkových kategorií. Získané finance poputují na pravidelnou údržbu, nezbytné opravy, energie, pojistné a další náklady spojené s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 tak, aby se sportovci mohli po skončení pandemie vrátit do bezpečného prostředí.
Zobrazit článek

Zajištění potřebných služeb pro seniory a lidi s postižením

Snahou tohoto projektu je zajistit stabilní terénní pečovatelské služby v době pandemie pro naše klienty. Našim klientům pomáháme přímo v jejich domácnostech s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez cizí pomoci nezvládli. Díky této pečovatelské službě mohou zůstat ve svém domácím prostředí a nemusejí tak odejít do některého z pobytových zařízení.
Zobrazit článek

Včasná pomoc pro rodiny dětí s autismem

Projekt Včasná pomoc pro děti s autismem se věnuje práci a podpoře rodin s dětmi, pro které je každodenní život kaskádou problémů a obtížných situací. Děti s autismem potřebují jiný přístup rodičů i celé společnosti než děti zdravé. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se jim mohlo dostat opravdu včasné péče tak, aby děti měly šanci na zdravý vývoj. S využitím vhodných pomůcek by se mohli odborní pracovníci věnovat už velmi malým dětem od 1,5 roku věku a dát rodičům návod, jak s autismem pracovat.
Zobrazit článek

Přemostění osamění

Projekt Přemostění osamění usiluje o opětovné navázání mezigeneračních vztahů lidí žijících na malém městě nebo vesnici, kde jsou z důvodu pokročilého věku lidé odkázáni na samotu anebo péči domovů se seniory. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se podařilo organizovat za účasti všech generací vhodné společenské akce tak, aby i v obcích pulsovat veřejný život a lidé měli příležitosti k setkáním, která je mohou vzájemně obohatit.
Zobrazit článek

Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých na českobudějovicku

Projekt Podpora umírajících, jejich rodin a pozůstalých míří do oblasti paliativní péče, která je v České republice dosud popelkou. Chybějící zdravotně-sociální systém u nás nahrazují hospice anebo domácí péče, specializovaná terapeutická služba však stále chybí. S pomocí veřejnosti i programu Globus Lepší svět by bylo možné vytvořit systém vzdělávání i skupinové terapie pro všechny, kteří jsou tématem umírání zasaženi – pacienti v terminálním stádiu, jejich rodiny, pečující osoby i přátelé.
Zobrazit článek
1 z 2