Trmice

17 článků

Asistent v praxi 2021

Projekt realizovaný vozíčkáři pro studenty pedagogických, zdravotnických a sociálních oborů ze středních i vysokých škol. Projekt je rozdělen do 3 dnů (1 teoretický a 2 praktické). Účastnící 1. den absolvují 7 tematických bloků, v niž vozíčkáři přiblíží, jaká úskalí či humorné situace přináší život na vozíku a jak správně poskytovat osobní asistenci. Vyzkouší si např. jízdu a manipulaci s mechanickým vozíkem v terénu, způsoby přesunu vozíčkáře z vozíku na pohovku či ze země, několik sportů pro handicapované. Absolvují besedu handicapovaným vrcholovým sportovcem. 2. den se účastníci stanou osobními asistenty hráčů, kteří se věnují Powerchair hockey (florbal na elektrických vozících) na 1 ligovém turnaji. V případě, že se zúčastní další akce jako osobní asistenti pak získají certifikát.
Zobrazit článek

Poradenství na dosah - přímá pomoc lidem z Plzně a okolí

V první vlně pandemie jsme se naučili pečovat o ohrožené skupiny zj. seniorů za mimořádných podmínek a daří se nám. Nyní se do priorit potřebné podpory dostávají také ti, kteří řeší dopady pandemie v oblasti dlouhodobé ztráty/snížení příjmů, ale také Ti, kteří se vyrovnávají se zátěžovými situacemi jako je skloubení profesního života s distanční výukou dětí nebo onemocnění či dokonce smrt mezi nejbližšími ad. Včasná intervence a podpora dokáže předcházet prohloubení problémů v budoucnosti. Nabízíme tak komplexní kontaktní, telefonické i onlinové poradenství, které pomáhá najít efektivní řešení daného klientského příběhu. Součástí služeb je i přímá podpora – krizová intervence, doprovod, potravinová pomoc, zprostředkování dobrovolníků podpory domácí přípravy dětí, zapůjčení IT techniky.
Zobrazit článek

S křeslem do společnosti

Péče o seniory má různé nároky podle zdravotnímu stavu jedince. Pokud senior zvládne sám vstát a jít pár kroků, může plnohodnotně trávit volný čas. U ležících klientů, nebo  těch, kteří přes pohybové problémy nemohou sedět v křeslech, se kvalita snižuje.  Většinu času tráví o samotě v pokoji. Proto sháníme křesla, která jim umožní trávit čas ve společnost ostatních a nebýt sám se svým trápením.
Zobrazit článek

Záchrana historické brány do bývalého kláštera v Chotěšově

Projekt Záchrana brány do bývalého kláštera v Chotěšově je velmi prospěšnou iniciativou, zaměřenou na národní kulturní památku západních Čech, jejichž hranice svou hodnotou i významem přesahuje. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné opravit vstupní bránu do kláštera a tím ji zároveň opětovně zpřístupnit pro veřejnost tak, jak tomu bylo po staletí. Klášter je také výjimečným turistickým cílem.
Zobrazit článek

Letní příměstské tábory pro nadané děti s handicapem

Projekt Letní příměstské tábory pro nadané děti s handicapem je ojedinělou aktivitou, zapojující děti, jejichž fyzický hendikep neomezil jejich duševní svět ani talent. Podpora takových dětí je vzácná a pro jejich rodiny tak velmi těžko dostupná. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by právě tyto talentované děti mohly strávit prázdniny na letním příměstských táborech, poskytujících dostatek aktivit pro rozvoj talentu a současně i podporu asistentů.
Zobrazit článek

MENTORINGOVÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO PODPORU RODIN A DĚTÍ

Projekt Mentoringové preventivní programy pracuje s dětmi se zdravotním postižením, v pěstounských či neúplných rodinách, které už ví, co znamená ztráta někoho nejbližšího i jaké to je nemít kamarády. Děti, kterým může pomoci proškolený a připravený dobrovolník. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zajistit mentoringové programy pro více dětí v Plzeňském kraji, kde podobnou podporu poskytuje od roku 2001 pouze organizace TOTEM. Spolupráce s odbornými institucemi pro diagnostiku a sanaci problémů rodiny je veřejně oceňovaným přínosem i šancí ke zlepšení života dětí.
Zobrazit článek

Hřiště pro maminky s dětmi, v nejbezpečnější lokalitě města!!

Projekt TJ Hrádek z.s. si klade za cíl vybudovat nejvybavenější komunitní dětské hřiště v širokém okolí. Vznikl by tak komunitní prostor pro maminky s dětmi v centru města. V areálu této organizace nehrozí riziko střetu s dopravními prostředky, je přírodního vzhledu s maximem zeleně, s velkou a přehlednou plochou pro volný pohyb dětí. Areál je celkově oplocen a není zde možnost nepozorovaného odchodu dítěte. Dále je v areálu možnost občerstvení, což jistě maminky během pobytu s dětmi ocení a je zde mnoho míst k posezení. Hřiště bude sloužit i dětským návštěvníkům sportovních akcí, kterých TJ pořádá během roku nepočítaně.
Zobrazit článek
1 z 2