Děti a mládež s autismem velice hluboce zasáhla protiepidemická opatření. Jako následek izolace se u nich častěji objevují pocity úzkosti, beznaděje, strachu a celkově se zhoršují jejich vztahy s okolím. Cílem našeho projektu je vytvořit terapeutické skupiny pro děti s autismem a zajistit pro ně bezpečný prostor s odborným vedením, kde mohou otevřeně sdílet své pocity, obavy a strachy. Pomůžeme jim najít a rozvinout taktiky, jak zvládat stresové situace, a nabídneme jim také možnost individuálních konzultací s terapeutem.