„Díky podpoře charitativního projektu Globus Lepší svět můžeme klientům vybavit prostory zahrady denního stacionáře herními prvky. Pomocí těchto herních prvků zajistíme klientům rozvoj kognitivních a motorických funkcí, zpestření prožitého dne a rovněž dojde i ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Tuto podporu vnímáme jako milou zpětnou vazbu v naší každodenní péči o klienty,“ řekla Mgr. Michaela Rosová, ředitelka organizace SANTÉ.