Hřiště bude vystavěno v komplexu denního stacionáře Paprsek a Dětské skupiny Pampeliška. Otevřeno bude v době provozu tohoto zařízení a to v pracovní dny od 6.00 - 18.00 hodin, dále v době konání akcí - víkendových, např. den dětí, den pro rodinu, atd. Správcem hřiště bude určena zodpovědná osoba z řad zaměstnanců zařízení Centra. Tuto osobu určí ředitel. V rámci příspěvku pořídíme tyto herní prvky: Houpačka ptačí hnízdo WOOD, červené klobouky Malý lanový park NEREZ - had Herní sestava "Rača", laminátová skluzavka AGS230, červené klobouky, střecha. vše včetně montáže a dopravy na místo. Samozřejmostí bude úprava místa a jeho bezpečné zajištění včetně označení. Dopadová část hřiště bude štěpka.