„Díky finanční podpoře Globus lepší svět pomáháme rodinám s dětmi s autismem hledat cestu od beznaděje k naději. Podporujeme celý rodinný systém tak aby se rodinám jejich složitá životní situace lépe zvládala,“ řekla ředitelka organizace ADAM – autistické děti a my, z.s., Marie Gerdová. Dodala: „Spolupracujeme s odborníky psychology, psychoterapeuty a dalšími lektory, kteří vedou terapeutické aktivity pro děti a mládež s autismem. Cílem terapií je vytvořit bezpečné prostředí k zvědomení vlastních pocitů a orientaci se v nich, pomůžeme tak dětem s autismem nalézt a rozvinout strategie, jak zvládat stresové a úzkostné situace."