Tento projekt podpoří a upevní psychický stav klientů sociálních služeb ANIMA VIVA v klidném, bezpečném a motivujícím prostředí, aby nemuseli být hospitalizováni a izolováni od svých rodin. Projekt umožní našim klientům pravidelně využívat profesionální péči odborných pracovníků s důrazem na zklidnění, podporu a stabilizaci psychického zdraví s využitím multisenzorické místnosti při sociálně rehabilitačních aktivitách a dovybavením potřebného mobiliáře služby. Také bychom rádi v sociální poradně zútulnili místnost pro psychologickou a psychoterapeutickou podporu klientů.