Pobytová sociální služba - Služba následné péče Psychiatrické nemocnice v Opavě vznikla 1. 1. 2018, která má kapacitu 24 uživatelů. Hlavním cílem je začlenit duševně nemocné lidi do běžného života a prevence relapsu nemoci a plynulé dokončení procesu úzdravy započaté během předchozí ústavní léčby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí domácího charakteru. Po vstupu do budovy jsou v přízemí situovány společenské prostory pro setkávání klientů, kdy průchozí část je velká otevřená hala, která mnohdy na klienty může působit negativním dojmem. „Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor, kde dochází k potkávání lidí a prostor je hala, kde se vše rozléhá, přišel nápad k zútulnění tohoto prostoru, a to formou snoezelenu. Prostor by měl plnit účel relaxace a krátkého sdílení zážitků mezi lidmi. Prostor, který umožní ke krátkému zastavení a nabrání pozitivní energie a zklidnění mysli, kdy se klienti vracejí z venku, kde je hluk, stres a různé požadavky, které jsou kladeny na klienty. Tím, že klienti budou mít možnost se zastavit s dalšími lidmi, může dojít ke zlepšení komunikace mezi zúčastněnými. Prostor by byl bezpečným a podnětným prostředím, ideálním místem pro vzájemné sdílení,“ řekla Hana Konopková za Službu následné péče Psychiatrické nemocnice v Opavě.