Svět osob s duševním onemocněním se propojuje se světem zdravých lidí v tréninkové kavárně ANIMA VIVA a přilehlé zahradě KC Liptovská v Opavě-Kylešovicích. Nově vysazené okrasné keře, léčivé byliny, zábavné prvky (ruské kuželky, elektronické šipky) mají za cíl zpříjemnit a rozšířit možnosti trávení volného času hostům tréninkové kavárny ANIMA VIVA z řad široké veřejnosti, ale zároveň zkvalitnit a zpestřit pravidelná společenská setkání klientů a jejich pečovatelů. Keře potěší oko návštěvníka kavárny, léčivé byliny v nápojích potěší jeho chuť a o další zpracování pro dekorativní výrobky se postarají osoby zaměstnané na chráněných pracovních místech v ANIMA VIVA. Cílem projektu je také pravidelnými osvětovými akcemi smazat pomyslnou bariéru mezi oběma světy zdravých a duševně nemocných.