SVČ Narnie působí v Růžodolu od roku 2012 a významnou měrou se zde podílí na rozvoji komunitního života formou pravidelných činností i nepravidelných akcí pro všechny generace. Projekt komunitní zahrady si klade za cíl od samotného počátku zapojit rodiny i jednotlivce, a proto proběhla na podzim 2018 veřejná brigáda, při které jsme připravili prostor budoucí zahrady (terénní úpravy, kácení stromů atd.). Ve stejném duchu chceme pokračovat při výrobě a montáži truhlíků, sázení rostlin a péči o tuto zahradu. Komunitní zahrada je místem setkávání, prostorem pro všechny generace, příležitostí podílet se na společném díle a možností odpočinout si a mít radost z plodů vlastní práce. Chceme rozvíjet řemeslnou zručnost, učit trpělivosti a odpovědnosti a rozvíjet zájem lidí být spolu. Vypěstované ov