Amos propojuje růžodolskou komunitu s místní ZŠ už od roku 2004. Projekt Komunitní kavárničky cílí na posílení rodinných vazeb a přátelských vztahů mezi návštěvníky této kavárničky. Děti z místní ZŠ se pod vedením dobrovolníků učí přípravě jídel a nápojů, servírování, normování a základům podnikání. Společně s hendikepovanými dívkami, které Amos zaměstnává, připravují občasnou kavárničku pro rodiče a přátelé Amose a vytváří tak jedinečný prostor, kde se všichni cítí přijatí, potřební a dokážou spolupracovat bez ohledu na různost. Kavárnička je občas doplněna o tvořivou dílničku, kde zrakově postižená Nikolka učí návštěvníky plést košíky nebo vyrábět buttonky. Získané prostředky využijeme na rozvoj kavárničky a asistenta, kterého nutně potřebujeme pro rozvoj této práce. Díky za podporu!