Projekt podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním (OZP) a neformální pečující. Jsou to vzájemně propojené skupiny, jejichž životní cesta přináší řadu bariér, které musí překonat. OZP náleží mezi často stigmatizovanou skupinu, provází je řada mýtů a desinformací. Pomocí osvětových kulturních akcí chceme přispět ke zlepšení této situace. Jedná se o TULIFEST a Týden s TULIPANEM, které s využitím kultury propojují svět zdravých a hendikepovaných (vystoupení, přednášky, výstavy, workshopy..). Také neformální pečující mají nelehkou životní situaci spojenou s náročnou péčí o blízkou osobu. U většiny těchto lidí vnímáme ztrátu osobního a sociálního života. Součástí projektu je osvěta a organizace ocenění pro pečující, čímž chceme ocenit jejich práci a více toto téma přiblížit veřejnosti.