Denní centrum Žirafa, z.s. je sociální služba ambulantního typu s řádnou registrací. Sociální služba je určena dětem (uživatelům) s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a uživatelé s PAS (porucha autistického spektra). Věk uživatelů dle registrace od 1 roka do 26 let. Výrazně větší část uživatelů jsou děti s PAS. V současné době poskytujeme sociální službu 30 uživatelům. Jako jedna z mála sociálních služeb pro děti v kraji poskytujeme vlastní dopravu ráno a odpoledne. Děti dopravujeme z různých míst Karlovarského kraje od Chebu až po Květnovou. Denně najezdíme cca 230 km. Našim klientům zajišťujeme i povinné školní vzdělávání ve speciálních třídách, které jsou součástí sociální služby.