V rámci poskytování služeb hospicové a paliativní péče na Chebsku a Sokolovsku se nyní, v době koronavirové pandemie, zaměřujeme na ochranu zdraví našich klientů, tedy nevyléčitelně nemocných a podporu poskytujeme i široké veřejnosti s důrazem na zajištění ochranných pomůcek a poskytování rozšířeného odborného poradenství, které se zaměřuje na praktické postupy, jak se v této době chovat a chránit. Sociální pracovnice je nápomocna při řešení různých neobvyklých situací, které se nyní v životě lidí vyskytují (převozy nemocných do jiných, vzdálených nemocnici, vyřizování pozůstalostních záležitostí, zprostředkování kontaktu mezi rodinnými příslušníky, orientace v dávkovém systému a současných nařízeních vlády).