Záchranná stanice volně žijících živočichů živočichů Ostrovský Macík se v roce 2017 registroval jako záchranná stanice volně žijících živočichů. Tato stanice přijímá volně žijící druhy z celého ORP Ostrov. Do doby registrace jsme působili pouze jako záchyt volně žijících druhů a abychom mohli zlepšit péči o tyto zvířata v našem regionu, rozhodli jsme se pro tento krok. Odchycení živočichové u nás dostanou ošetření a péči dle jejich potřeb. Dále také zajišťujeme transfery zvířat, která se pohybují na nevhodných místech, do pro ně vhodnějších oblastí. Další potřebnou činností je zajištění přepravy některých mrtvých zvířat k pitevnímu rozboru na KVS. Jsou to zejména vodní ptáci, divoká prasata a lišky. Tyto pitvy jsou důležité pro monitoring nemocí jako jsou ptačí chřipka, vzteklina apod..