Projekt je zaměřen na včasnou pomoc osmi rodinám dětí s autismem ve věku 1,5 roku až 7 let. V rámci projektu se těchto osm rodin postupně naučí jak pracovat se svým dítětem a získá tak kompetence potřebné k tomu, aby mohly samy a v jakémkoliv prostředí rozvíjet u svého dítěte základní dovednosti. Setkání s rodinou a dítětem s autismem budou probíhat každý týden pod vedením odborného pracovníka, který naučí rodič jak posilovat interakce s dítětem a průběžně bude pro rodinu sestavovat individuální plán péče. Cílem projektu je vybudovat u rodičů sebevědomí, že se dokážou o své dítě s autismem postarat. Součástí projektu jsou supervizní setkání s psychologem, jejichž cílem je zabránit vyhoření a nastavit fungující rodinný systém. V rámci projektu budou zakoupeny speciální pomůcky.