Podstatou je rekonstrukce prostor pracoviště - statku, kde probíhá hiporehabilitace a volnočasové jezdecké aktivity. Konkrétně se jedná o vybudování sociálního zázemí pro potřeby zaměstnanců (záchod, sprchový kout). Aktivity probíhají v daných prostorech od r. 2010 a využije jich ročně přibližně 200 osob se znevýhodněním i zdravých, zejména dětí. Na pracovišti zároveň pracují osoby se zdravotním znevýhodněním, které se podílejí na realizaci služeb. Současné sociální zázemí již plně kapacitně nestačí. Sociální zázemí bude také dle aktuálních potřeb k dispozici i návštěvníkům aktivit (např. při pořádání akcí pro veřejnost). Vybudování nového soc. zázemí zajistí kvalitní podmínky pro poskytování našich služeb – zvýšení kvality aktivit a komfortu pro účastníky a zaměstnance.