Tento projekt je zaměřen na zajištění nezbytných nákladů na každodenní provoz českobudějovické bezbariérové sportovní haly o rozloze 600 m2 a budovy sociálního zázemí o rozloze 360 m2, které slouží osobám se zrakovým, tělesným, intelektuálním a kombinovaným postižením všech věkových kategorií. Získané finance poputují na pravidelnou údržbu, nezbytné opravy, energie, pojistné a další náklady spojené s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 tak, aby se sportovci mohli po skončení pandemie vrátit do bezpečného prostředí.