Pro pacienty s cystickou fibrózou (CF) bychom rádi pořídili do Centra pro léčbu CF ve Fakultní nemocnici Olomouc velmi účinný přístroj Simeox na odstranění hlenů z plic. V Česku je v současnosti jen 12 těchto přístrojů a olomoucké centrum je posledním zařízením na léčbu CF, které Simeox nevlastní. Tento přístroj pomáhá velmi efektivně zkvalitnit dechovou fyzioterapii, snižuje počty hospitalizací a u dětí působí i preventivně. CF je nevyléčitelné onemocnění postihující zejména dýchají ústrojí. Průměrný věk pacientů s CF v Česku je 26 let. Díky kvalitní péči a každodenním inhalacím lze zlepšit kvalitu a délku života pacientů.