Ročně do Centra primární prevence přijde více než 3000 olomouckých dětí. Pomáháme jim vyřešit problémy se šikanou, riziky virtuálního světa, nebo s návykovými látkami. Děti docházejí k nám do P-centra se svými učiteli a školními asistenty. Proto, aby k nám mohli opravdu všichni a mohli zde strávit potřebný čas, potřebujeme vybudovat bezbariérový vstup a bezbariérové sociální zařízení. Pomocí preventivních programů připravujeme děti a mládež pro svět, ve kterém se stal fenomén drog a dalších rizikových faktorů jeho neoddělitelnou součástí. Bezbariérové prostory umožní podporovat opravdu všechny děti. Pomůžeme jim při zvládání a řešení problémových situací, ve schopnosti utvořit si vlastní názor, ve zvýšení sebedůvěry a ve zlepšení schopnosti odolat tlaku vrstevníků.