Pro dodavatele

Stavíme na dlouhodobé spolupráci a blízkém vztahu s našimi dodavateli

EDI - elektronická výměna dat

GLOBUS ČR preferuje v obchodním kontaktu se svými dodavateli využívání moderních technologií, které usnadňují vzájemnou spolupráci a výrazně urychlují tok zboží a dokladů. Kromě základních informací o EDI komunikaci naleznete na této stránce i dokumenty potřebné pro navázání úspěšné EDI spolupráce s námi.

Co je to EDI?

Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výměna standardních dokladů mezi dvěma nezávislými subjekty. Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými, které mají ve výsledku stejnou právní váhu jako dokumenty klasické, jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější.

EDI šetří peníze tím, že zefektivňuje procesy předávání dokladů a odstraňuje chybovost při ručním vstupu dat.

EDI šetří dlouhodobé náklady tím, že umožňuje snížení počtu zaměstnanců, kteří se zabývají firemní administrativou a výrazně omezuje náklady na poštovné, papír, tisk a evidenci dokladů.

EDI podporuje konkurenceschopnost tím, že umožňuje rozumnější využití potenciálu lidí, snižuje provozní náklady, zvyšuje pružnost práce a pohotovost.

EDI šetří čas tím, že odbourává ruční vyplňování dokladů, jejich kompletaci a opakované vyhledávání v archivech.

EDI odstraňuje přepisování dokladů a vylučuje tak vznik běžných chyb, jakými jsou překlepy, přehlédnutí, chybějící údaje atd.

EDI zaručuje vysokou operativnost tím, že zajišťuje doručení dokladů adresátovi v nejkratším možném čase. Adresát pak může zpracovat odpověď podstatně dříve než běžnými prostředky a opět v EDI odeslat odpověď. Oběh dokladů lze zkrátit z týdne na hodiny.

EDI upevňuje vztahy mezi obchodními partnery a napomáhá ke zvyšování objemů obchodních transakcí.

Dokumenty ke stažení

EDI - základní informace

Všeobecný souhrn o elektronické komunikaci CZ

formát pdf
Stáhnout

General summary of electronic communication

formát pdf
Stáhnout

EDI - smlouvy

Hlavní smlouva CZ

formát pdf
Stáhnout

Main contract

formát pdf
Stáhnout

Zjistěte o nás více

Historie Globusu

V roce 1828 si v sárském městečku St. Wendel otevřel pan Franz Bruch malý obchod s potravinami.

Zjistit víc o historii Globusu

Naše hodnoty

Záleží nám na poctivých řemeslných postupech a férových podmínkách pro zaměstnance i dodavatele.

Poznat naše hodnoty