„Sdružení občanů EXODUS poskytuje čtyři sociální služby a provozuje dvě chráněné dílny. Nejsme ústavem, naopak se snažíme být pro lidi s postižením odrazovým můstkem do života. V rámci sociálních služeb si uživatelé osvojují základní činnosti, jako např. finanční gramotnost, orientaci v prostoru, ale také úklid, vaření, péči o vlastní osobu a mnoho dalších základních činností nutných v každodenním životě. Finanční podpory si velice vážíme. Tyto prostředky použijeme na rekonstrukci prostor využívaných sociálními službami,“ řekl Vojtěch Žižka, výkonný ředitel Sdružení občanů EXODUS, z. s.