Nejekologičtější účtenka je ta, která se na papír nevytiskne. Nabídka elektronické účtenky je pro všechny zákazníky programu Globus Bonus, který čítá 700 tisíc zákazníků. Podle předpokladů hypermarketů Globus bude velké množství zákazníků časem chtít právě pouze elektronický doklad, který je k přírodě nejšetrnější. Aplikace jej navíc uchová po dobu 2 let. Zákazníci, kteří nejsou ve věrnostním programu Globus Bonus mohou chtít u pokladny místo klasické účtenky její zkrácenou variantu.

Pro 700 tisíc svých zákazníků věrnostního programu Globus Bonus vytiskly hypermarkety Globus ročně na 13 milionů účtenek. Průměrně si za rok každý z nich odnesl ke svým dvaadvaceti nákupům účtenky v souhrnné délce 5 metrů. Pro uživatele mobilní aplikace Můj Globus to může být ale minulost.

„Máme možnost ročně ušetřit takřka tisíce kilometrů účtenkového papíru, pokud zákazníci, kteří používají mobilní aplikaci, zvolí před nákupem verzi elektronické účtenky. Počet aktivních uživatelů aplikace poroste, a tak časem můžeme dosáhnout úspory i 3 tisíc kilometrů účtenek. Nicméně jde o volitelnou věc, pokud zákazník potřebuje k nějakému nákupu tištěnou účtenku, vždy ji může dostat. Skrze aplikaci lze také účtenky sdílet například e-mailem a podobně,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus. Dodala, že v mobilní aplikaci Můj Globus se doklady zobrazují do 24 hodin od nákupu a zůstávají tam po dobu dvou let, tisk účtenky tak není nutný. Tato užitečná funkcionalita se řadí vedle mnoho dalších praktických nástrojů aplikace Můj Globus, kterými jsou například sdílený nákupní seznam, nákup se Scan&Go a nyní velmi oblíbená Akční nabídka nebo aktivace kuponů Globus Bonus.

Ze zákona mají obchody povinnost dát každému zákazníkovi k nákupu účtenku, pokud o ni požádá. Ve valné většině obchodů je však běžné, že zákazníkům účtenku vytisknou ke každému nákupu automaticky pro případ reklamace. Pro mnohé zákazníky je tak elektronické uchovávání pokladních dokladů vítanou variantou.