Globus požádal o udělení cechovní normy na část svých produktů, konkrétně jde o chleby, máslové vánočky a mazance. Celkem jde o 56 výrobků, které nyní mohou být nositeli dnes již známé značky České cechovní normy v barvách státní vlajky. „Pečivo, které vyrábíme ve všech patnácti pekárnách ručně a od základu, nese označení Poctivá výroba Globus. Pokud je tu ale možnost České cechovní normy, jak kvalitu našich výrobků potvrdit a deklarovat na vyšší úrovni, jsme rádi, jde o ocenění svědomité práce našich pekařů,“ řekl Pavel Meduna, vedoucí výroby a prodeje pekáren, cukráren a Café Globus. Přidělení cechovní normy je přitom přísné. Výrobky musí projít důkladnou kontrolou, zda jsou při jejich zhotovení použity jen schválené tradiční postupy i suroviny a neobsahují žádné náhražky. Každý z výrobků, ač je jen v odlišný gramáži nebo má regionální název, se schvaluje odděleně. Stejně tak se uděluje Česká cechovní norma zvlášť pro chléb v celku a jeho nakrájenou variantu. Důvodem je důkladné prověření souladu každého jednotlivého výrobku s normou.

O cechovní normě

České cechovní normy definují povinné složky, přípustné a nepřípustné složky, minimální obsahy klíčových složek, výrobní postupy a kontrolovatelné znaky hotových výrobků včetně postupů pro kontrolu. „Díky jasné značce na potravině má spotřebitel jednoznačnou informaci, že kupuje potravinu s kvalitativními parametry, které nastavili odborníci tak, aby kvalita potraviny byla zaručena,“ vysvětlila Dana Gabrovská z Potravinářské komory ČR. A zájem výrobců o registraci České cechovní normy není malý. V současnosti používá na svých výrobcích logo České cechovní normy 180 českých producentů na 1959 výrobcích. „Veškeré výrobky, které producent přihlásí k České cechovní normě, jsou podrobeny kontrolám. Normu automaticky neudělujeme, musíme mít jistotu, že nositelem označení bude výrobek, který splňuje přísná kritéria beze zbytku. A i po udělení normy výrobky kontrolujeme, aby byla kritéria dodržována,“ vysvětlila Dana Gabrovská. A přísnost se podle všeho vyplácí, spotřebitelé vnímají Českou cechovní normu pozitivně jako další značku kvality vedle značek Klasa, Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR a Regionální potravina.

 

Hledání českého modrého máku

Podle Pavla Meduny chtějí pekárny Globus výrobky s označením České cechovní normy dál rozšiřovat, a to i na sladká pečiva. „Nyní třeba oslovujeme české producenty modrého máku, kteří již označení České cechovní normy mají nebo o ně chtějí zažádat,“ řekl. Naznačuje tak, že systém České cechovní normy může být v budoucnu zajímavý pro další tuzemské producenty surovin, kteří díky označení mohou být osloveni českými zpracovateli. Ve výsledku budou z většího výběru potravin s Českou cechovní normou těžit spotřebitelé, kteří vyhledávají kvalitní tuzemské potraviny.