Organizace poskytuje v Úst. kraji sociální služby těžce zrakově postiženým a nevidomým. Jsme jediní v kraji s průvodcovskými a předčitatelskými službami (PPS – osobní doprovody, PC kurzy) a 1 ze 2 organizací se službou sociální rehabilitace (SR - podpora samostatnosti a sebeobsluhy). Poskytujeme i podporu pro volnočasové aktivity, tj. zvukovou střelbu, sebeobranu, šachy, jógu aj. Nejčastěji využívanou službou jsou PPS. Zajišťují je 3 naši zaměstnanci. Vzhledem k jejich dalším povinnostem je složité doprovody plánovat a realizovat, protože aktuálně máme cca 120 klientů. Cílem projektu je realizovat ve spolupráci se studenty UJEP doprovody pro naše klienty. Klientům to velmi pomůže a studenti budou mít možnost se s nevidomými potkat a využít zkušenosti v přípravě na budoucí povolání.