Předmětem projektu je canisterapie rozšiřující nabídku terapií DEMOSTHENA-dětského centra komplexní péče. Každý rok terapií projde více než 50 dětí předškolního věku - s diagnózami dětská mozková obrna, autismus, těžké poruchy komunikace, děti se sluchovým a zrakovým postižením, ADHD, kombinovaným postižením, syndromovými vadami. Kontaktem se speciálně vycvičenými psy podporujeme celkový vývoj dětí, zejména v oblastech, které jsou postiženy tak, abychom jejich postižení minimalizovali. Zvyšujeme tím kvalitu života těchto dětí v budoucnu. MŠSp Demosthenes, o.p.s. je majitelem dvou canisterapeutických psů. Canisterapeut o psy pečuje, provádí výchovu a výcvik, socializaci, připravuje oba psy na terapii a terapii následně realizuje. Canisterapii DEMOSTHENES realizuje již více než 12 let.