„Jsme přesvědčeni, že pokud dítě nemůže ze závažných důvodů vyrůstat v původní rodině, pak je pro jeho zdravý vývoj nejlepší rodina náhradní, která může dítěti poskytnout individuální péči v přirozeném rodinném prostředí. V ústeckém regionu působíme od roku 2006. Ročně podpoříme 200 pěstounských a adoptivních rodin, ve kterých vyrůstá více než 260 dětí. Moc si vážíme finančního daru a spolupráce s hypermarketem Globus Ústí nad Labem, díky které můžeme poskytovat profesionální služby náhradním rodinám,“ řekla Margita Šantavá, ředitelka Centra pro náhradní rodinnou péči.