Náš projekt se zaměřuje na zajištění financování canisterapie v Demosthenu – dětském centru komplexní péče. Každý rok naší terapií projde více než 50 dětí předškolního věku s diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnou, autismem, těžkými poruchami komunikace, se sluchovým a zrakovým postižením, ADHD, kombinovaným postižením a syndromovými vadami. Kontaktem se speciálně vycvičenými psy podporujeme celkový vývoj dětí, čímž jim zvyšujeme kvalitu života i do budoucna. V současnosti je MŠSp Demosthenes, o.p.s. majitelem dvou canisterapeutických psů.