„Jde o speciálně upravené příjemné prostředí, které aktivuje smysly dětí pomocí světelných či zvukových prvků, vůní a hudby. Slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje komunikaci. Vytváří zázemí pro poskytování moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením,“ vysvětluje funkci Snoezelenu Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu. „Finanční podpora společnosti Globus, za kterou jsme velice vděčni, nám umožní dovybavení této místnosti speciálními terapeutickými pomůckami,“ dodává Fenclová. Snoezelen je k dispozici klientům na pracovišti Centra pro dětský sluch Tamtam v pražských Stodůlkách.