„Naše Charita citlivě vnímá složitou situaci, do které se dostala řada rodin ohrožených chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětluje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Naše stávající služby, mezi které patří azylové domy či odborné sociální poradny, jsme rozšířili o Komunitní centrum sv. Anežky, které se letos přestěhuje do nově zrekonstruovaných prostor v Londýnské ulici v Praze 2. Chystáme zde řadu aktivit na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Děkujeme Globusu za podporu akcí zaměřených na zdravotní osvětu, péči o děti, zdravé vaření apod. O přednášky a workshopy zaměřené na zdravotní témata mají rodiče velký zájem a my jsme rádi, že jim i díky Globusu můžeme vyjít vstříc.“