Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků sdružuje a podporuje seniory, kteří docházejí pravidelně 1x týdně do mateřských škol a předčítají dětem pohádky z knih nebo je vyprávějí. Děti i senioři se na sebe vždy těší a přinášejí si vzájemně radost. Obecně prospěšná společnost Mezi námi organizuje tato setkání více než 5 let a již nyní dochází senioři téměř do stovky mateřských škol. Chtěli bychom umožnit i dalším seniorům a dětem, aby se mohli setkávat a vzájemně se obohacovat. Tento program pomáhá seniorům zmírnit častý pocit samoty a nepotřebnosti. Děti díky pohádkovým babičkám a dědečkům navazují vztah ke starší generaci a získávají kladný vztah ke čtení a knihám. Děkujeme za podporu!