Cílem projektu je rozšířit nabídku aktivit pro onkologicky nemocné a jejich blízké v našem centru na Praze 8. Všechny aktivity jsou pro účastníky zcela zdarma, Amelie tak neklade překážky pro to, aby se všichni mohli zapojit a společně nalézt pomoc a porozumění. Mezi aktivity, které chceme nabídnout patří trénink paměti a kognitivních funkcí po nemoci, výživové poradenství po a při onemocnění, relaxační a pohybové aktivity (arteterapie, cvičení pánevního dna) a vzdělávací programy (besedy, workshopy a online vzdělávací cyklus zaměřený každý měsíc na jiný typ rakoviny). Kromě skupinových aktivit podporujících socializaci a začlenění jsou nabízeny odborné služby psychologa a soc. pracovníka na podporu duševního zdraví a udržení sociálního postavení našich klientů.