Koncept zahrady je zaměřený na smyslové vnímání světa. Jednotlivé herní prvky tyto smysly podporují. HMAT se uplatní ve velkých herních prvcích - pískovna,které vyžadují jistou manuální zručnost, stejně jako měkké balóny - fendry. Procvičovat SLUCH je možné u prvku - koncert, kde sestavené hrací nástroje vyluzují různé tóny a zvuky. Sluchové buňky se procvičí i přes šeptandu, která přenáší zvuky na delší vzdálenost. V konceptu zahrady je použito několik typů zpevněných povrchu. Například pod hlavními hracími prvky je použité pískové a štěrkové podloží. Měkký polyuretanový povrch se vhodně uplatní pod basketbalovým košem. Prostor před altánem a pod pergolou je zpevněný pomocí velkoformátové dlažby, do které budou zabudované mlžící trysky.