Vybudování venkovní učebny - altánu, který bude sloužit nejen k environmentální výchově, ke zvýšení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v této oblasti. Venkovní učebna by byla místem, kde by mohlo probíhat mezigenerační učení(spolupráce s místními organizacemi), polytechnická výchova (dílnička pro děti ) workshopy, besídky, kulturní akce. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rozvoj pozitivního vztahu k přírodě, rozvoj komunitního života a rozvoj vědomostí, dovedností a návyků v oblasti poznávacích a pracovních činností . Zastřešená venkovní učebna - altán s kapacitou 26 žáků, dva pedagogičtí pracovníci (bezbarierový přístup) s dostatkem míst k sezení (mobilní lavičky, pařezy) a plochami na kreslení.