Pomáháme dětem s mentálním handicapem zapojit se do běžného života tak, aby v dospělosti potřebovaly co nejmenší míru podpory od svého okolí. Učíme je zvládat běžné činnosti každodenního života, které pro ně nejsou samozřejmostí (samostatné cestování, nakupování, vaření, úklid, navazování společenských kontaktů, práce). Tyto děti mají specifické potřeby, proto nemohou navštěvovat běžné kroužky jako jejich vrstevníci. Prostřednictvím odpoledních aktivit v Komunitním centru Motýlek jim nabízíme formou sociální služby např. canisterapii, muzikoterapii, logopedii, ale i trénování každodenních činností, které vedou k rozvoji jejich osobnosti. Nejdůležitějším článkem naší práce jsou odborně i lidsky vybavení zaměstnanci, kteří umí děti zaujmout a podpořit je v jejich úsilí.