Podpora je určená 49 dětem (3-6let) v tíživé životní situaci (azyly, domácí násilí.), jenž nemají viditelný hendikep. Ale pochází z prostředí, v kterém si prožili nemálo traumat a mnoho z nich trpí nediagnostikovanými posttraumatickými stavy (úzkost, bojácnost, agrese, atd.) Přichází k nám na podnět pracovníků OSPOD. V rámci Smíšku se těmto dětem snažíme pomoci v překonání traumat a dorovnání vědomostních hendikepů s cílem jednoduššího vstupu do ZŠ a pozitivnější budoucnosti. Tyto děti díky prožitým traumatům jsou velmi nesoustředěné, roztěkané, mnohé s poruchou chování. Díky poznávacím akcím se děti učí mnoho z přírody, a světa kolem nás. Pro tyto děti je důležité učit se interaktivně, na věci si sáhnout, vidět je. Díky vlastnímu prožitku si vědomosti rychleji osvojí a hlavně zapamatují.