Hospic knížete Václava je vlastníkem rozsáhlého areálu bývalého kláštera ve Veltrusech. Cílově bude tento areál sloužit jako lůžkové zařízení pro 4 skupiny nevyléčitelně nemocných pacientů. Pro tento záměr máme vypracovanou „Studii rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. V současné době zde vytváříme středisko zejména pro poskytování domácí hospicové péče na teritoriu západní části Středočeského kraje. Záměrem předkládaného projektu je vytvořit technické zázemí pro pracovníky tohoto střediska, především vybudování sociálního zařízení – toalet a sprch a dále kuchyňky a tím vytvořit předpoklad pro zahájení provozu střediska a obnovu využití areálu. Projekt má dopad kromě základního zaměření i na další podporovanou oblast, a to na „Senioři".