Cílem projektu je získat finanční prostředky na nákup vybavení humanitární jednotky ČČK Chrudim pro zajištění nouzového ubytování - zejména záchranářského nafukovacího stanu a příslušenství. Humanitární jednotka je součástí IZS a skládá se z humanitární, psychosociální, technické a zdravotnické sekce. Může být nasazena při mimořádných událostech jako jsou povodně, požáry či hromadné dopravní nehody. Tyto události mají traumatizující vliv na zasažené obyvatelstvo. Desítky osob se při nich ocitnou bez přístřeší, osobních věcí, stravy a vody. Humanitární jednotka ČČK Chrudim byla za své historie již mnohokrát nasazena např. při povodních (1997, 1998, 2002, 2009, 2010). Naposledy, v roce 2013, se do pomoci postiženým oblastem zapojilo 24 členů, kteří odpracovali bezplatně více než 3 500 hod