Našim cílem je celková rekonstrukce školní budovy, která slouží ke vzdělávání žáků se zdravotním kombinovaným postižením. Nevyhovující prostory chceme nahradit příjemným prostředím pro výuku a nácvik praktických dovedností, které jsou zásadní pro rozvoj samostatnosti našich žáků a jejich následného zapojení do společnosti. V nově zrekonstruované škole chceme vytvořit kromě prostoru pro výuku také místo pro setkávání osob s postižením s většinovou společností. K pořádání akcí, přednášek, prezentací a vystoupení budou sloužit výstavní prostory, inkluzivní sál, přednáškový sál a zahrada.