„Děkujeme hypermarketu Globus za podporu našeho projektu Pravidelná canisterapie v domově se zvláštním režimem. Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. V našem domově tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Canisterapií rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, která vyvolává pozitivní pocity, podněcujeme verbální i neverbální komunikaci, rozvíjíme orientaci v prostoru a čase, pomáhá nácviku koncentrace a paměti. Nyní bude terapie probíhat pravidelně vždy jednou až 2x týdně po celý rok,“ řekla ředitelka Domova pod Vinnou horou Mgr. Marcela Mikulová.