Skautský přístav Černý čáp Opava sdružuje členy ve věku od 5 do 95 let. Cílem našeho projektu je vést děti a mládež k smysluplnému naplňování volného času, ale rovněž zapojovat do dění celé rodiny na úrovni všech věkových kategorií. Nákup lodí nám umožní zapojit více dětí a mládeže do dění v přístavu. Rovněž nové lodě nám umožní rozvinout nové aktivity. Děti mládež je vedena ke smysluplnému trávení volného času. Zároveň jsou rozvíjené jejich přirozené schopnosti k vedení mladších dětí a ochraně svého okolí. Do těchto aktivit zapojujeme celé rodiny, tak abychom rozvíjeli děti a společnost. Zároveň v rámci projektu - vždy na den dětí pořádaný statutárním městem Opava - využití lodí pro svezení dětí, mládeže a rodičů na řece Opavě v městských sadech.