Cílem projektu je obměnit vybavení dvou bytů a kuchyňské místnosti, která zároveň slouží jako společenská místnost na oddělení pro edukaci matek s dětmi. Oddělení je určeno pro zácvik maminek, které se potřebují naučit pečovat o dítě nebo mají dítě se zdravotními obtížemi a zatím si nejsou v péči o něj jisté. Stávající nábytek spolu se sedačkou je již opotřebovaný a nevhodný k dalšímu dlouhodobému užívání. V rámci projektu bude pořízena sedačka a nábytková sestava, která umožní dětem s maminkami pobývat v prostředí, jež bude příjemné a bude více podobné tomu domácímu.