Projekt je zaměřen na vybudování přírodní terapeutické a relaxační dílny pro lidi handicapem. JITRO Olomouc, o.p.s. poskytuje sociální služby denního stacionáře a chráněného bydlení dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem. Děti s autismem potřebují jasné vymezení prostoru, kde se mohou různým aktivitám věnovat. Přírodní relaxační dílna jim umožní rozvoj jejich dovedností, přispěje k rozšíření jejich možností využívat vlastní kreativitu a prožívat život srovnatelným způsobem jako jejich vrstevníci.