Pořádání komunitních akcí pro rodiny s dětmi, seniory i všechny generace za účelem posílení sousedských vztahů v Liberecké čtvrti Růžodol. Konkrétně se jedná tyto akce: "Mami, to je jako od tebe" - akce maminek s dětmi a seniory z místního klubu v květnu, "Růžodolskoá zahradní slavnost" v červnu, "Lampionový průvod" v říjnu, "Adventní vyrábění" v listopadu a "Advent v Růžodole" - pohádka, dílničky slavnostní rozsvícení stromečku v prosinci. V rámci akcí jsou zařazeny výtvarné dílničky pro děti i dospělé, vystoupení dětí z místního střediska volného času, divadlo pro děti.